خدمات ما

شرکت بامداد طیف وسیعی از خدمات مشاوره حسابداری را به صاحبان کسب و کارها و شرکت های کوچک و متوسط

بامداد به عنوان یک حامی همیشگی، با ارائه خدمات تخصصی در حوزه راهبری مالی، راهبری فنی مدیریتی، راهبری حقوقی و

شرکت مدیریت سرمایه بامداد با درک عمیق از پیچیدگی های دنیای سرمایه گذاری و نیازهای متنوع سرمایه گذاران، به ارائه