همکاران ما

اعضای بامداد

پیمان سازنده‌چی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
دکترای مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی
دکترای مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی
سید جلال الدین سیدی
رئیس موظف هیئت مدیره
مهندس شیمی – گرایش پلیمر دانشگاه امیرکبیر
مهندس شیمی – گرایش پلیمر دانشگاه امیرکبیر
محمد فردوسی
قائم مقام مدیر عامل
دکترای مهندسی شیمی
دکترای مهندسی شیمی
محمدرضا زرگر
نائیب رییس هیئت مدیره ( به نمایندگی از توسعه کار آفرینی بهمن)
دکتری مدیریت دولتی
سیدمحمدحسین سادات‌رسول

مدیر سرمایه‌گذاری
کارشناسی ارشد، MBA مالی

امین سازنده‌چی

عضو کمیته سرمایه گذاری حوزه مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی آب

محمد دریانی نسب

مدیر مالی
کارشناسی حسابداری

اسماء چگنی

عضو کمیته سرمایه گذاری حوز‌ه‌ی بیوتکنولوژی- سلامت
دکترای مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

مرتضی ابولقاسمی

کارشناس امور سرمایه گذاری
کارشناسی مهندسی عمران

محمد مهدی احمدی

عضو کمیته سرمایه گذاری حوزه‌ی پلیمری، شیمیایی
کارشناسی ارشد پلیمر

مجتبی باقری

عضو کمیته سرمایه گذاری حوزه کنترل پروژه
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

سهراب ولدبیگی

عضو کمیته سرمایه‌گذاری حوز‌ه‌ی صنعتی
دکتری مهندسی مکانیک

محمد حسین محمد زاده

عضو کمیته سرمایه گذاری حوزه ی ارزش گذاری
کارشناسی ارشد، MBA

زهرا قادری

مدیر واحد حقوقی
کارشناسی ارشد حقوق

ناصر محمودی

کارشناس مالی اداری
کارشناس حسابداری

مسعود محمدی

خدمات و پشتیبانی
کردانی مکانیک خودرو

مشاوران

سید کاظم میری زاده

مشاور فنی
کارشناسی ارشد مهندسی برق

محمدرضا نجاتی

مشاوره اجرای پروژه
کارشناس ارشد MBA

محمد مهدی رفیعی

مشاور مالی اقتصادی
کارشناس ارشد مدیریت مالی

ناصر سبحانی

مشاوره حوزه صنعت و معدن
لیسانس مهندسی صنایع

فیروز حکمی زاده

مشاورحوزه پالایش و روغن های صنعتی
کارشناسی صنعت روانکار

رضا اله وردی

مشاور حوزه نساجی ، پلیمر و مواد پیشرفته
کارشناسی ارشد نساجی

مجید ناصر

مشاور حوزه متالوژی ، ساخت و تولید
کارشناسی ارشد مواد متالورژی