کارآفرین خلاق، سرمایه‌ی هوشمند، ایران آباد

ارتباط مدیران، عنصری حیاتی در هر سازمان است که بر موفقیت یا شکست آن تاثیر مستقیم می‌گذارد. این فرایند شامل انتقال اطلاعات، ایده‌ها، دستورالعمل‌ها و بازخورد بین مدیران و سطوح مختلف سازمان می‌شود.

داشتن پرتفوی تخصصی

بهره‌مندی از تیم متخصص

داشتن پرتفوی تخصصی

دسترسی به سرمایه گذاران مشترک

درباره ما

فلسفه تاسیس شرکت مدیریت سرمایه بامداد مرتفع سازی دغدغه شرکت های سرمایه گذاری حوزه فناوری وشرکت های دانش بنیان در زمینه راهبری صنعتی و مالی بود. عموم شرکت های سرمایه گذاری حوزه دانش بنیان متشکل از افراد متخصص در حوزه مهندسی مالی هستند که از بعد فنی دید صنعتی نداشتند. در مجموعه مدیریت سرمایه بامداد سعی شد تا با بکارگیری افراد کلیدی با سابقه کاری صنعتی در سطح مدیریتی در هلدینگ های بزرگ و سوابق اجرایی در پروژه های کلان کشور این نیاز مرتفع گردد.
شرکت مدیریت سرمایه بامداد از یک سو متشکل از اعضای با تجارب فناورانه ی مدیریتی و از طرف دیگر متشکل از اعضایی با دانش حوزه مهندسی مالی جهت ارائه خدمات مهندسی فنی، مالی و سرمایه گذاری است.
این مجموعه در گام اول قرارداد ارزیابی و راهبری پرتفوی صنعتی صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر شرکت توسعه کارآفرینی بهمن ( به عنوان مدیر صندوق) را از سال 1399 آغاز و همچنان به عهده دارد.

بامداد تا به امروز

تیر

تفاهم نامه مشارکت با شرکت سبد گردان الگوریتم جهت تاسیس و راهبری صندوق سرمایه گذاری خصوصی(pe) الگورییتم (صندوق 4000 میلیارد ریالی بورسی)

شهریور

خروج ازفناوری های پلیمری پویش

آبان

مشارکت در تاسیس شرکت زیست ویرایش

اقدام به تاسیس صندوق 3500 میلیارد ریالی جسورانه بورسی بامداد اطلس یکم

دریافت مجوز دانش بنیان

فروردین

مشارکت در تاسیس شرکت گوهران گستر نادین

اردیبهشت

خروج از شرکت فناور پلیمر سپیدان

تیر

سرمایه گذاری در شرکت بهان کیمیاآنزیم

شهریور

عضویت در پارک علم و فناوری شریف در زمینه خدمات تجاری سازی

تیر

مشارکت در تاسیس شرکت فیدار پوشش پویا

شهریور

مشارکت در تاسیس شرکت فرآیند اکسیر آریا

آذر

مشارکت در تاسیس شرکت کارانوآوران شریف

تیر

مشارکت در تاسیس شرکت فناوری های پلیمری پویش
مشارکت در تاسیس شرکت اریسا پارس شریف

مهر

سرمایه گذاری با شرکت نیلگون رنگدانه زنجان

آذر

مشارکت در تاسیس شرکت فناوری نوین انرژی عرصه پارسیان

دی

مشارکت در تاسیس شرکت دایان فرآیند اردیبهشت
مشارکت در تاسیس شرکت فناور پلیمر سپیدان

اسفند

مشارکت در تاسیس شرکت فرآوری عناصر اکسیر

فرآیند سرمایه‌گذاری
در شرکت مدیریت سرمایه بامداد

1. شناسایی
جلسه حضوری برای آشنایی با تیم کارآفرین و طرح کسب و کار
2. ارزیابی
بررسی و راستی آزمایی اطلاعات و مستندات طرح
3. قرارداد
مذاکره نهایی و انجام فرایند انعقاد قرارداد
4. رشد
حضور در کنار تیم به عنوان مشاور کسب وکار
5. خروج
خروج از سهامداری کسب و کار

پورتفو صنعتی

ماده موثره داروهای بیماری های خاص

تیم ما

پیمان سازنده‌چی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره دکترای مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی

دکترای مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی

سید جلال الدین سیدی

رئیس موظف هیئت مدیره مهندس شیمی – گرایش پلیمر دانشگاه امیرکبیر

مهندس شیمی – گرایش پلیمر دانشگاه امیرکبیر

محمد فردوسی

قائم مقام مدیر عامل دکترای مهندسی شیمی

دکترای مهندسی شیمی

محمدرضا زرگر

نائیب رییس هیئت مدیره ( به نمایندگی از توسعه کار آفرینی بهمن) دکتری مدیریت دولتی

اخبار و رویداد‌ها