خدمات به سرمایه‌گذاران

شرکت مدیریت سرمایه بامداد با درک عمیق از پیچیدگی های دنیای سرمایه گذاری و نیازهای متنوع سرمایه گذاران، به ارائه خدمات خود بسنده نمی کند و گامی فراتر برمی دارد. بامداد با ارائه خدمات آموزشی و محتوای مفید، به سرمایه گذاران در ارتقای دانش و مهارت هایشان کمک می کند تا در مسیر سرمایه گذاری موفق تر عمل کنند.
بامداد با ارائه خدمات جامع و با کیفیت، به دنبال ایجاد یک تجربه سرمایه گذاری موفق برای تمام افراد، چه با تجربه و چه مبتدی، است. بامداد با تعهد به رسالت خود، در کنار سرمایه گذاران گرامی خواهد بود تا آنها را در مسیر دستیابی به اهداف مالی خود یاری رساند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره تخصصی با با ما تماس بگیرید.

شناسایی شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر (VC )

شناسایی طرح ها یا شرکت های نوپا با پتانسیل رشد بالا یا شرکت هایی با بازارهای بکر در کشور میباشد که معمولاً در بامداد از طرق ذیل این فرصت ها شناسایی می شوند.

  مراجعه مستقیم شرکت ها برای جذب سرمایه

  تعریف پروژه و شناسایی تیم مرتبط با طرح تعریف شده

  شناسایی از طریق شبکه ارتباطات اشخاص کلیدی و مشاوران

  شناسایی از طریق رویدادها و Reverse Pitch

  پارک‌های علمی و فناوری

  شبکه همکاران و هم سرمایه گذاران

شناسایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مدیریت دارایی تخصصی(PE)

شناسایی شرکتهایی که مرحله رشد اولیه را گذارنئه باشند یا شرکت‌های بالغی که که مشکل سرمایه در گردش، ساختار مدیریتی،و…دارند که با ورود به این شکرت ها و و ایجاد تغییرات لازم آن‌ها به سودآور مطلوب می‌رساند.

  معرفی فرصت ها از طریق لینک‌ها و شبکه ارتباطات اشخاص کلیدی و مشارکان شرکت

  شناسایی فرصت‌ها از طریق شرکت‌های صنعتی

 شناسایی فرصت‌ها از طریق خریداران پیشین محصولات ان شرکت‌ها

  شناسایی فرصت‌ها از طریق شرکت‌های حساب‌داری

  مراجعه مستقیم شرکت‌ها جهت جذب سرمایه

  معرفی فرصت‌ها از طریق شبکع همکاران و هم سرمایه‌گذاران

  شناسایی فرصت‌ها از طریق بانک‌ها

پس از دریافت pitch deck مقدماتی از شرکت و بررسی اولیه و جلسات مقدماتی و مشخص شدن کارشناس پیگیری کننده، طرح در کمیته سرمایه گذاری مطرح و در صورت مثبت بودن نظر کمیته، Feasibility study يا Business Plan (مطابق فرمت پیوست) از شرکت دریافت خواهد شد و ارزیابی های ذیل توسط هر بخش در بامداد انجام می شود که اهم آن شامل موارد ذیل است :

1. انجام جلسات حضوری در خصوص کسب و کار (توسط مدیران و کارشناسان مربوطه بامداد)

2. ارزیابی فنی و انجام بازدیدهای فنی و تخصصی از شرکت و بررسی مدارک فنی و تاییدیه ها و بررسی میزان سرمایه درخواست شده با هزینه های سرمایه گذاری ثابت و در گردش واقعی مورد نیاز ارزیابی بازار طرح که شامل بررسی میزان واردات رقبای داخلی و خارجی، امکان صادرات، دسترسی به مواد اولیه و پیش بینی ضریب نفوذ بازار و…

3. ارزیابی میزان رشد آتی شرکت : در این بخش پیش بینی می‌شود که با توجه به نوع ایده و محصولات ، میزان رشد شرکت و اینکه تا چه اندازه امکان گسترش سرمایه گذاری های آتی در زنجیره ارزش شرکت یا محصولات دیگر شرکت وجود خواهد داشت طبیعتا شرکت ها و طرحهایی انتخاب خواهند شد که نه فقط کسب و کار فعلی آنها Feasible باشد بلکه امکان سرمایه گذاری آتی در این کسب و کار و تبدیل به مجتمع شدن آن وجود داشته باشد.

4. ارزیابی سوابق مالی و اخذ انواع استعلام های مالی مربوط به شرکت سرمایه پذیر و سهامداران آن ( توسط تیم مالی و حقوقی بامداد)

5. ارزیابی ساختار تیمی شرکت و نحوه همکاری و تعاملات اعضا تیم و شرکا

6. ارزیابی حقوقی از شرکت شامل انواع استعلامات حقوقی مانند اساسنامه، صاحبان امضا، قراردادها و…

7. ارزیابی مالی شرکت / طرح شامل بررسی اولیه طرح توجیهی، صورتهای مالی، اظهارنامه عملکرد، تراز حسابها و نسبت های مالی شرکت

8. سایر ارزیابی ها شامل: انگیزه تیم، نحوه تعامل با سرمایه گذار، تجربه، نحوه مذاکره تیم و…

9. ارزیابی اقتصادی طرح : تهیه گزارش طرح توجیهی اقتصادی در بامداد با استفاده از اطلاعات ارسالی و اطلاعات صحه گذاری شده توسط کارشناسان مربوطه و تحلیل شاخص های اقتصادی و آنالیز حساسیت طرح نسبت به تغییرات نرخ ارز، افزایش در سرمایه گذاری ثابت، هزینه های عملیاتی سالیانه و هزینه های فروش سالیانه و….

  یافتن ارزش معامله

  جذب سرمایه

  ادغام و تملیک

  همکاری مشترک

 

  • مدیریت صندوق های سرمایه گذاری
  • مدیریت پرتفو
  • کارگزار صندوق های مالی