پورتفولیو

فناوری نوین انرژی عرصه پارسیان

  • تاريخ تاسيس : 17 / 12 / 1399
  • ظرفیت اسمی: 1000 تن در سال

در راستای چشم انداز سال 1400 ، اصفهان شهر ی بدون دفن پسماند دیده شده است و لذا در راستای جلوگیری از آلوده شدن منابع ارزشمند آبی و خاکی و بهداشت محیط زیست انسانی، ارائه راهکارهایی برای جایگزینی دفن ضایعات خطوط پردازش پسماند ضروری است. در این میان مناسب ترین گزینه پیرولیز این ضایعات و استحصال محصول هیدروکربن کربن صادراتی می باشد .

امروزه نتیجه تحقیقات و بررسی ها نشان می دهد که امر بازیافت پلاستیک نه تنها آثار مخرب بر محیط زیست ندارد بلکه منشاء توسعه صنعتی و سودآوری اقتصادی و فرآوری و تولید محصولات دیگری نیز می باشد. از آنجایی که ضایعات پلاستیک سالیان سال در محیط باقی مانده و قابل تجزیه بیولوژیکی نیستند، زیان های وسیعی را متوجه محیط زیست خواهند کرد.