پورتفولیو

دایان فرایند اردیبهشت

متان که بخش عمده گاز طبیعی را تشکیل میدهد به دلیل نسبت بالای تعداد اتم هیدروژن به کربن مناسبترین گزینه برای تولید هیدروژن است . انتشار حجم عظیمی از دی اکسید کربن و دو مرحله‌ای بودن فرایند از نارسایی های موجود در فرایندهای رایج صنعت تولید هیدروژن است که این امر موجب توجه بیشتر محققان به تبدیل مستقیم متان به هیدروژن شده است.

فن آوری پلاسما به دلیل عدم نیاز به کاتالیست، عدم حساسیت به ناخالصی‌های خوراک ورودی، حجم کم واحد عملیات، راهاندازی سریع و تک مرحله‌ای بودن فرایند، کاهش شگرف هزینههای سرمایه‌گزاری را به همراه داشته است و پتانسیل جایگزین شدن فناوریهای رایج کنونی را دارد.هدف از طرح پیشنهادی، پیاده سازی و اجرای پایلوت تبدیل گاز طبیعی به هیدروژن و نانو کربن توسط فناوریهای مبتنی بر پلاسما می باشد به گونه ای که معرف توانمندی طرح پیشنهادی در تولید هیدروژن از متان جهت مصارفی مانند تولید هیدروژن پتروشیمیایی های تولید آمونیاک، افزایش مقدار نسبت H2/CO ، تبدیل گازهای ارسالی به فلر به هیدروژن و نانو کربن در راستای حرکت در مسیر zero flaring باشد. علاوه بر این اجرای موفق طرح پیش رو موجبات بومی سازی فرایند تولید ساختارهای مختلف نانو کربنی را جهت تامین نیاز صنایع لاستیک، جوهر،کاتالیست، رنگ، کامپوزیت، حفاری، روانکاری و غیره را فراهم می آورد.

تاریخ تاسیس: 1399/11/28

ظرفیت اسمی: یک تن در سال