نیلگون رنگدانه زنجان

مهمترين رنگدانه الي سنتزي از لحاظ توليد گسترده، رنگدانه‌هاي آزو و پلي‌سيکليک است. گروه رنگدانه‌هاي پلي‌سيکليک شامل خانواده‌هاي شيميايي مختلف نظير فتالوسيانين، پرينون، پرلين و … است. از دهه 1970 فتالوسيانين، به ويژه فتالوسيانين مس رنگدانه آلي قابل توجه آبي و سبز هستند. رنگدانه‌هاي فتالوسيانين کلاس گسترده‌اي از رنگدانه‌هاي آلي را تشکيل مي‌دهند. آبي فتالوسيانين و سبز فتالوسيانين از رنگدانه‌هاي الي مهم هستند. محصول مورد بررسي در اين طرح نانو رنگدانه آبي فتالوسيانين مس است. فتالوسيانين مس، رنگدانه آبي است که به علت خواص مقاومتي خوب در برابر عوامل مختلف، يک رنگدانه با ارزش به شمار مي‌رود. فتالوسيانين آبي که موناسترال آبي، فتالو آبي و تالو آبي نيز ناميده مي‌شود، رنگدانه‌ي مصنوعي آبي، درخشان و بلوري از گروه رنگ‌هاي فتالوسيانين است. آبي درخشان آن غالبا در رنگ و رنگدانه استفاده مي‌شود. بدليل خواص برتر آن مانند ثبات نوري، قدرت ايجاد و تغيير رنگ، قدرت پوشش و مقاومت در برابر اثرات قليايي و اسيدهاي بسيار با ارزش است. يک پودر آبي، نامحلول در آب و بسياري از حلال‌ها است.

حوزه فعالیت:

رنگدانه آبی بر پایه فتالوسیانین مس

مبلغ سرمایه گذاری:

.....

تاریخ قرارداد:

مهر 1399

محل استقرار کارخانه:

قــزوین، شهـــــرک صــنعتی لـیا

محصولات:

رنگدانه بر پایه فتالوسیانین مس

اشتغالزایی:

20 نفر

وضعیت فعلی:

در حال تجهیز

ظرفیت اسمی:

......