سهراب ولدبیگی

عضو کمیته سرمایه‌گذاری حوز‌ه‌ی صنعتی

دکتری مهندسی مکانیک