پورتفولیو

آریا تابان هوشمند

  • تاريخ تاسيس: 99/09/24
  • ظرفیت اسمی: 300 دستگاه در سال

تا کنون حدود 3600 جایگاه عرضه سوخت مایع در سراسر کشور به ثبت رسیده که با توجه به سیاست های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، اجرای طرح دیسپچینگ برای شرکت های زنجیره ای توزیع و جایگاه های که هنوز به این شرکت ها نپیوسته اند الزامی شده است. از این رقم حدود 3000 جایگاه همچنان بدون سیستم نظارت دیسپچینگ باقی مانده اند و قابلیت نصب سامانه دیسپچینگ برای آنها وجود دارد.

نام فنی دستگاه : Remote Terminal Unit

تعریف RTU: پایانه های راه دور RTU ، وظیفه جمع آوری اطلاعات دیجیتال و آنالوگ از نقاط مختلف شبکه و ارسال آن به مرکز دیسپچینگ را بر عهده دارد .