مدیریت سرمایه بامداد

درحال بروزرسانی

تهران، خیابان آزادی، خیابان حبیب الله، خیابان قاسمی، پلاک 31، زنگ دوم
تلفن: 66094915
ایمیل: pr@bamdadcapital.com