پرسش های متداول

معیارهای سرمایه‌گذاری بامداد چیست؟

از نظر مدیریت سرمایه بامداد تعداد بنیان گذاران بهینه‌ یک تیم بین 2 تا 4 است و انتظار می‌رود سهام کسب‌و‌کار بدون اختلاف بسیار فاحش بین بنیانگذاران تقسیم شده باشد مگر اینکه یکی از بنیان‌گذاران قبلا سرمایه‌ای به کسب‌وکار اختصاص داده باشد. انتظار می‌رود بنیانگذاران تمرکز تمام وقت به میزان حداقل ۳ سال را در برنامه کاری خود داشته باشند.

بازار: محصول ساخته شده باید کاربر داشته و فروش رفته باشد. کسب و کار باید در بازار معرفی شده رشد داشته و کشش بازار نشان داده شده باشد. عدد طلایی برای اندازه بازار وجود ندارد اما بازارهای با اندازه 80 میلیارد تومان و بالاتر جذابیت بیشتری دارند. کسب و‌کار باید در بازار معرفی شده مزیت رقابتی اساسی داشته باشد و بازار هدف‌گیری شده رو به رشد باشد.

مدیریت سرمایه بامداد در چه مواردی سرمایه‌گذاری نمی‌کند؟

• ایده‌ها، ثبت اختراع‌ها و ابداعاتی که وارد بازار نشده‌اند و مشتری ندارند

• طرح معرفی شده در قالب پروژه یک شرکت باشد نه در قالب یک تیم تمام وقت با دیدگاه تشکیل یک کسب و کار. در این مورد شرکت اصلی می تواند متقاضی جذب سرمایه باشد مشروط به اینکه افراد اصلی درگیر در آن طرح جدید از سهامداران شرکت بوده یا در آینده نزدیک جز سهامداران شوند.

• تیم فنی و افرادی که ارزش اصلی کسب و کار را ایجاد می‌کنند جزء سهامداران اصلی نباشند.(فعالیت اصلی به صورت برون سپاری باشد)

• تیم هایی که بر روی چند طرح جداگانه کار می‌کنند و روی یک کسب و کار تمرکز ندارند.

• بیش از 35 درصد از سهام شرکت به سرمایه‌گذار قبلی یا اشخاصی که در شرکت حضور ندارند واگذار شده باشد

مدیریت سرمایه بامداد در چه مراحلی و به چه میزان سرمایه‌گذاری می‌کند؟

مدیریت سرمایه بامداد در مراحل آغازین راه اندازی و رشد اولیه کسب و کارها سرمایه‌گذاری می‌کند.

سیاست اصولی مدیریت سرمایه بامداد بر سرمایه گذاری مشترک با سایر سرمایه گذاران است.

فرآیند سرمایه‌گذاری چیست و چه مدت به طول می‌انجامد؟

فرآیند سرمایه‌گذاری و زمان‌بندی مدیریت سرمایه بامداد به طور خلاصه به شرح زیر است و اگر تیم در هر مرحله مورد پذیرش نباشد ایمیلی مبنی بر رد درخواست جذب سرمایه دریافت می‌کند.

1.درخواست اولیه تیم برای جذب سرمایه از طریق ایمیل

2.تماس تلفنی (غربالگری اولیه): ظرف 5 الی 7 روز کاری

3.جلسه آشنایی اولیه (غربالگری ثانویه): ظرف مدت 7 تا 14 روز کاری

4.ارسال ترم شیت: بلافاصله بعد از جلسه آشنایی اولیه و تایید اولیه تیم

5.تایید ترم شیت توسط تیم: ظرف مدت ۷ روز کاری

6.آغاز ارزیابی موشکافانه: معمولاً سه هفته یا بیشتر

7. انعقاد قرارداد و امور اداری و مالی: حدود یک هفته تا ده روز

در تماس تلفنی چه سوالاتی پرسیده می‌شود؟

معمولاً سوالات زیر در این مرحله از نماینده تیم پرسیده می‌شود:

1- محصول چیست؟ آیا محصول وارد بازار شده است؟ کشش محصول و رشد بازار محصول چگونه بوده است؟

2- چقدر سرمایه نیاز دارید و برای چه مواردی؟

3-فناوری یا محوریت فناورانه طرح و مزیت آن در چیست؟

4-ترکیب سهامداران و تعداد همکاران و کارمندان؟

5-چقدر تا الان بصورت نقدی هزینه کرده اید؟ آیا سرمایه‌گذار قبلی داشته‌اید؟ جذب سرمایه‌ی قبلی چه زمانی بوده و صرف چه هزینه‌هایی شده است؟

6-چه مدت هست شروع به کار کرده‌اید و اتفاقات مهم در طول مسیر چه بوده است؟