فرم جذب سرمایه

  • فرمت PDF مجاز است و حداکثر حجم فایل نباید بیش از 2مگابایت باشد.
    انواع فایل های مجاز : pdf.

جذب سرمایه

جهت دریافت سرمایه برای طرح های خود فرم مقابل را تکمیل نمایید. کارشناسان مدیریت سرمایه بامداد با پس از بررسی با شما تماس خواهند گرفت.